Hem
http://skolan.guineasvanner.se/#!album-1

Guinea's vänner

Guinea's vänner är en ideell förening som arbetar med byutvecklingsprojekt i det västafrikanska landet Guinea.

Vi arbetar för närvarande i byn Bufeto som ligger i regionen Boké och vi har glädjen att samarbeta direkt med byns president och de byäldste. Tack vare det vet vi att varje krona har gått fram till vårt projekt. Vi har också mycket låga omkostnader, endast telefonsamtal. Föreningens medlemmar besöker också byn med jämna mellanrum för uppföljning och kontroll av projektet, vilket också är helt nödvändigt och som förutom kvalitetssäkring också innebär att pengarna kommer de behövande tillgodo.

Vi samlar in pengar i samband med konserter, föreställningar och musikgudstjänster. Men vi är också beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Vill du bli medlem i Guinea's vänner?

Medlemsskapet är kostnadsfritt, och du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Vi välkomnar även stödmedlemmar!

 

Vet du om att du kan ordna en egen insamling via BetterNow. Guinea's vänner är godkända och finns med som organisation på deras hemsida:

www.betternow.org/se

 

 

 

Byn Boffeto

Byn saknar rinnande vatten, avlopp och el. Det finns dock tre borrade brunnar som pumpas med fotpump där kvinnorna får hämta vatten varje dag. Man saknar också tillgång till hälsovård och skola och av den vuxna befolkningen är det endast tre(!) personer som kan läsa och skriva. Därför har vi valt att inleda vårt byutvecklingsprojekt med att bygga en skola i byn.

Första byggnaden, som inrymmer två klassrum, togs i bruk i december 2013. I samband med det har vi besökt byn och ordnat med äganderättspapper och registrering hos myndigheterna. En första inskrivning av elever gjordes i augusti 2013 och 137 entusiastiska elever började alltså skolan strax innan jul 2013. Den andra byggnaden, som kommer att inrymma fyra klassrum, är färdigställd utvändigt. Inför höstterminen 2014 kommer ytterligare ett klassrum att invigas och skolan har då tre klasser. Vi samlar nu in pengar för att kunna inreda resterande klassrum.

Vi kommer också att behöva bygga lärarbostäder. I nuläget är lärarna inhysta i nästan fallfärdiga bostäder, men jobbar ändå med stort allvar med sin lärargärning. På sikt är det dock helt nödvändigt att lösa deras boendesituation på ett bättre sätt.

 

Vi behöver ditt stöd

Vi har många planer för hur byn ska kunna utvecklas och vi kommer fortlöpande att redovisa här på hemsidan hur arbetet framskrider.

Till exempel är en klinik högt uppe på önskelistan, även om det ligger en bit in i framtiden. Men vi kan inte ge upp! Om du ser på den stora bilden högst uppe på sidan så måste vi tyvärr berätta att pojken i mitten är död. Han dog i feber, två månader efter att fotografiet togs, eftersom det inte gick att ordna någon transport för honom till kliniken i stan. Han blev fem år gammal.

Och så skulle det inte behöva vara!

Men utan ditt stöd kan vi ingenting göra.

 

Föreningen Guinea's vänner har ett bankgiro:

153-4262

Alla bidrag, stora som små, tas emot med stor tacksamhet.

Med din gåva har du varit med och förändrat livet för människor!

TACK!

 

Copyright © All Rights Reserved